Bekijk hier het liedje: Op de boerderij

Muzikale spelletjes

Baby 0-1 jaar
Met dit liedje zijn we met stemvorming bezig en de taalontwikkeling.

Ga samen naar de kinderboerderij of naar een weiland met koeien, schapen,…. en zing over de dieren die je buiten ziet en maak het geluid van de dieren.

Kun je helaas niet naar de echte dieren, kijk in het boek en wijs om de beurt de dieren aan waarover je gaat zingen en maak het geluid van het dier. Je kunt het ook met boekjes doen met plaatjes over de boerderij.

Dreumes 1-2 jaar
Met deze activiteit zijn we bezig met lopen, ruimtelijk inzicht, zingen en stemvorming en taal.

Nodig:
-het boek van Klavertje Koe en Muisje Miep of een ander boek met plaatjes van boerderijdieren
-boerderijknuffels

Leg samen zichtbaar alle boerderijknuffels verspreid in de ruimte, bijvoorbeeld bij het raam, de deur, op de kast en de bank. Pak het boek en wijs een van de dieren aan waar je over gaat zingen en zoek daarna hetzelfde dier in de ruimte terwijl je het liedje nog een keer zingt. Vindt jouw kind het dier?

Peuter 2-4 jaar
Met deze activiteit stimuleren we onder andere de stemvorming, taalontwikkeling en zijn we bezig met de tegenstelling tutti-solo.

Nodig: Voor elk kind een ander boerderijdier.

Loop in een optocht of in een kring. Als je zingt over de koe dan is het de bedoeling dat het kind met de koe naar je toeloopt en vervolgens zing je vragend: “en weet je wat ze zei?” Laat het kind zelf op het geluid komen en eventueel helpen de andere kinderen. Daarna weer herhalen en zing je over een ander dier, net zo lang tot alle dieren geweest zijn. Kunnen ze geen genoeg krijgen van het spel en iedereen is geweest, dan kunnen ze ook nog ruilen van dier en begint het spel opnieuw.

Tip: om het lopen op gang te brengen is het een idee om het liedje eerst op tralala te zingen en daarna pas op tekst.

Vanaf 4 jaar
Bij beide activiteiten stimuleer je de stemvorming en het luisteren.

1. Een luister-raadspel.
Nodig: het boek Klavertje Koe en Muisje Miep

Een kind krijgt de beurt en wijst zonder dat de anderen het zien een dier aan in de tekening die bij dit lied hoort. Zing met alle kinderen een kleine variatie. Het kind wat aan de beurt is doet in zijn eentje het geluid van het dier en de andere kinderen moeten raden daarna welk dier het was.
Op de boerderij, op de boerderij,
daar lopen alle dieren vrolijk door de wei.
Er loopt een dier naar mij
en weet je wat ze zei?: “BOE.”

2. Een luister-verstopspel
Nodig: kaartjes of knuffels van een koe en andere boerderijdieren

Twee kinderen krijgen een kaartje of knuffel van een boerderijdier. Een van de twee heeft de koe en de ander een ander dier. Zij verstoppen zich in de ruimte terwijl de andere kinderen de ogen dicht hebben. Zing het lied over de koe en op het eind maken beide kinderen het geluid van hun dier. De kinderen met de ogen dicht moeten aanwijzen waar de koe is. Als dit goed gaat kun je het ook met 3 dieren doen of meer.