Bekijk hier het lied: Valentijnsdag

Muzikale spelletjes

  • Baby 0-1 jaar

Met deze activiteit voelen baby’s de maat van het liedje en hoort het klanken van een koe, die ze misschien wel proberen na te doen. Je bent hiermee bezig met de muzikale en de spraak-taal ontwikkeling.

Zing het lied terwijl je met je baby op je arm heen en weer wiegt.

  • Dreumes 1-2 jaar

Met deze activiteit probeer je het zelfstandig zingen te stimuleren en je bent hiermee bezig met de muzikale en de spraak-taal ontwikkeling.

Zing het liedje voor je dreumes en bij boeboe… laat je een stier of een koe zien. De dreumes zal proberen mee te doen met het boe zingen. De rest van het liedje zing jij.

  • Peuter 2-4 jaar

Met deze activiteit ben je bezig met de vorm van het liedje en daarmee stimuleer je de muzikale ontwikkeling.

Koeiendans
Laat de jongens aan een kant van de ruimte staan en daar tegenover de meisjes. Bij het eerste couplet dansen alle jongens en bij het tweede de meisjes. Bij het slot dansen ze met elkaar.

Tip: knutsel daarna hartjes of klavertjes 4 met elkaar. Klik hier voor: Valentijnknutsel

  • Vanaf 4 jaar

Met deze activiteit ben je bezig met de fantasie en doen-alsof spel.

Nodig: een koe en een stier, een groen kartonnen vel.

Zing het lied en laat zien waar het liedje over gaat. Welk kind kan daarna ook het liedje laten zien met de koe en de stier? Daarna kunnen de kinderen zelf een koe of stier zijn en het verhaaltje van het lied laten zien. Geef ze eventueel een dierenmasker op van een koe of een stier. Klik hier voor: Dierenmaskerknutsel